Ok Asset Investor
โทร 064-565-6626
 • th
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก
 • ลงทุนขายฝาก

ลงทุนขายฝาก

OK ASSET
 
“OK ASSET” แพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ที่เป็นตัวกลางสำหรับการลงทุน “รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์” (การปล่อยกู้) โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยโดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มค่า เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
“OK ASSET” เป็นตัวกลางในการสรรหาการลงทุนโดยทีมงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ คัดกรองผู้ต้องการเงินทุน ด้วยระบบการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการประเมินราคาที่เที่ยงธรรมโดยบริษัทประเมินที่ได้การรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)...
4 ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ
 

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุน

เลือกดูข้อมูลทรัพย์ที่น่าสนใจ

เสนอราคา กดยืนยัน

นัดหมายทำสัญญาเตรียมเช็คเงินสด

 
8 ข้อดีที่ลงทุนกับ OK ASSET
 

1.สร้างผลตอบแทนแบบ PASSIVE INCOME

ได้รับดอกเบี้ยล่วงหน้า 1 ปีและรับปีถัดๆไป ณ วันที่ต่ออายุสัญญา

2.ลดความเสี่ยงการลงทุน

เพราะมีโฉนดอสังทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน

3.ได้ซื้อทรัพย์ในราคาต่ำกว่าตลาด

การขายฝาก จะคิดที่ราคา 50 - 70% ของราคาซื้อขาย

4.ตรวจสอบราคาหลักทรัพย์

ได้มาตรฐาน โดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.

5.ทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐ

ถูกต้องตามกฏหมาย ที่สำนักงานที่ดิน

6.บริการให้คำปรึกษา

ช่วยเหลือ ทั้งด้านเอกสารและข้อมูลประกอบการลงทุน

7.กำหนดระยะเวลาสัญญาลงได้

ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี

8.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ปรับตัว
สูงขึ้นทุกปี

มีจำนวนจำกัด และมีความต้องการ
เพิ่มมากชึ้น ยิ่งนานวัน ยิ่งได้กำไร

 
 
 
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
Ok Asset Investor
ผู้ติดต่อ:
Ok Asset
ประเทศ:
ไทย
มือถือ:
064-565-6626
อีเมล์:
info.okasset@gmail.com
ไลน์ไอดี: